Kesan Buruk PKP Yang Tidak Dapat Dielakkan!

Kesan daripada pandemik COVID-19 bukan sahaja tertumpu kepada ekonomi negara malahan ia juga memberi kesan kepada aspek sosial penduduk. Penduduk akan mengalami perubahan gaya hidup harian berbanding kehidupan sebelumnya seperti pekerjaan yang boleh menjejaskan pendapatan dan perbelanjaan, pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan, aktiviti keagamaan dan hubungan sosial.


Pekerjaan dan Perniagaan

 • Hilang pekerjaan dan sumber pendapatan.
 • Permintaan dan jualan berkurangan.
 • Perniaagaan dan premis terpaksa ditutup
 • Potongan gaji

Pendidikan

 • Kurang interaksi dan komunikasi
 • Akses internet terhad
 • Kos menjadi tinggi
 • Pindaan sesi persekolahan
 • Merumitkan para cikgu

Kesihatan

 • Tekanan mental dan emosi
 • Masalah pemakanan tidak mengikut jadual
 • Bekalan makanan dan ubatan terhad

Keselamatan

 • Peningkatan scammer
 • Penderaan dan keganasan rumah tangga
 • Gelandangan
 • Rakyat terkandas diluar negara

Kebajikan

 • Bantuan terhad
 • Bantuan lambat

Keagamaan

 • Tempat ibadah tidak dapat digunakan

Hubungan sosial

 • Komunikasi terhad dengan alam maya
 • Pertambahan bilangan kelahiran.

Pendamik COVID-19 adalah masalah global. Usaha yang diambil oleh kerajaan disemua negara dalam menanganinya ternyata memberi impak kepada penduduk negara masing-masing.


Jana Pendapatan Sewaktu PKP Di Rumah Sahaja

Jambatan Paling Gah Di Sarawak

Published by Agent Info

Team Lead

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: