Keberkatan Itu Ada Didalam Zakat.Sempurnakanlah Zakat Rukun Islam Yang Ke 5.

Zakat dalam pengertian bahasa bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat dan berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat.

Zakat Pendapatan.

Pendapatan kasar setahun contohnya RM48,000 x 25% setahun (kerana lebih nisab) Zakat yang wajib dibayar ialah RM1200.

Zakat Wang Simpanan.

Baki simpanan terendah dalam setahun (jika melebihi nisab) x 2.5%

Zakat Saham.

  • Saham yang dibual beli dalam setahun (jika melebihi nisab) [nilai saham semasa + baki semasa trust account – kos berkaitan] x 2.5%.
  • Saham yang disimpan melebihi setahun bertujuan menjana keuntungan melalui dividen (jika melebihi nisab) [nilai saham semasa + baki semasa trust account + dividen – kos berkaitan] x 2.5%

Zakat KWSP.

Jumlah wang KWSP yang dikeluarkan x 2.5%

Zakat Emas.

  • Emas yang disimpan dalam setahun : Tidak dipakai (jika melebihi nisab) Berat emas disimpan x harga emas semasa 1 gram x 2.5%
  • Emas yang dipakai (jika melebihi uruf) berat emas dipakai x harga emas 1 gram x 2.5%

Zakat Perniagaan.

  • Kunci kira kira (jika melebihi nisab) KAEDAH MODAL KERJA. ( aset semasa – liabiliti semasa x % pemilikan muslim x 2.5%
  • KAEDAH MODAL BERKEMBANG. (ekuiti pemilik + liabiliti jangka panjang – aset tetap – aset separuh tetap] x % pemilikan muslim x 2.5%
  • Bagi yang tiada akaun khusus (jika melebihi nisab) Untung bersih x 2.5% atau (hasil/jualan – belanja/kos) x 2.5%

Kongsikan dan semoga bermanfaat kepada semua!

Published by Agent Info

Team Lead

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: